El Camino

1959 - Hot Wheels 100% USA
1:64

1960 - Matchbox Great Britain
-


1964 - Maisto China
-

1965 - Johnny Lightning USA
-

1966 - Auto World USA
1:64

1967 - Auto World USA
1:64


1968 - Hot Wheels USA
-

1970 - Matchbox Great Britain
1:69

1970 - Matchbox Premiere Great Britain
1:69

1970 - Hot Wheels 100% USA
1:64

1971 - Johnny Lightning USA
-

1971 - Hot Wheels USA
-


1980 SS - Greenlight USA
-

1980 - Hot Wheels USA
-


1986 SS - Majorette France
1:59

1986 SS - Majorette France
1:59

1986 SS - Majorette France
1:59

1986 - Motor Max Hong Kong
1:60

1986 SS - Racing Champions USA
-