Audi
R8 V8 (42)

V8 - Maisto China
-

V8 - Bburago Italy
-

V8 - Dickie Germany
~1:61

V8 - Majorette France
~1:61

V8 - Kyosho Japan
1:64

V8 - Matchbox Great Britain
1:62

V8 - Matchbox Great Britain
1:62

V8 - Hot Wheels USA
-

V8 - Hot Wheels USA
-

V8 - Siku Germany
1:55

V8 - Banatoy China
-

V8 - Y.T.G.F. China
1:52

V8 - Bingo Toys China
~1:63
R8 V10 (42)

Welly China
-

Welly China
-

Welly China
-

V10 - Tomica Japan
1:62

V10 - Schuco Germany
1:64

V10 - Schuco Germany
1:64

V10 - RMZ City China
1:64 (pullback)

V10 - RMZ City China
1:64
R8 Spyder (42)

Siku Germany
1:55

Kyosho Japan
1:64
R8 (4S)

V10 Plus - Tarmac Works Hong Kong
1:64

V10 Plus - Tarmac Works Hong Kong
1:64

V10 Plus - Tomica Japan
1:62

V10 - Majorette France
~1:61

V10 - Majorette France
~1:61

V10 - Playmind China
-

Performance - Keng Fai China
1:64


V10 Plus - RMZ City China
1:64

V10 Plus - RMZ City China
1:64

V10 - Tomica Japan
1:62

V10 - Tomica Japan
1:62
R8 4S Spyder (FX)

Majorette France
~1:61

Majorette France
~1:61

Hot Wheels USA
-

Performance - Keng Fai China
1:64
R8 LMS

'09 R8 (42) GT3 LMS - Kyosho Japan
1:64

'16 R8 (4S) LMS - Tarmac Works Hong Kong
1:64

'16 R8 (4S) LMS - Hot Wheels USA
-